ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling en ArteGanza heeft de ANBI status.
Algemeen nut beogende instelling. Een voordeel van schenken aan ANBI’s (algemeen nut beogende instelling) is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. Wilt u ons direct steunen met een donatie? Dat kan!
Klik hier voor uw steun

ArteGanza is een stichting waarin hoofdzakelijk vrijwilligers actief zijn.
ArteGanza – Connecting Cultures wil kracht, schoonheid en diversiteit laten zien. Verder door kunst- en cultuur bevolkingsgroepen bij elkaar brengen.
ArteGanza biedt een podium voor wereldmuziek en fungeert als ontmoetingsplaats voor wereldculturen, kunst en creatie.
ArteGanza organiseert het Musica Mundo Festival. Een bruisend, jaarlijks zomerfestival met wereldmuziek op het Lieve Vrouwekerkhof. Met optredens van artiesten uit de hele wereld.
Daarnaast is De “Musica Mundo Series” een concertreeks van wereldmuziek in het voor- en najaar, bestaande uit acht toonaangevende concerten in Theater De Lieve Vrouw. Daarnaast biedt ArteGanza als stichting een tehuis voor activiteiten die aansluiten bij de doelstelling. Bijvoorbeeld Nomaden in Muziek, de Fotografie, Vrijheidstour en Women Unlimited.
Het bestuur van ArteGanza is onbezoldigd en vergadert één keer per maand.
Een compleet overzicht van de activiteiten vindt u terug in:

*Jaarrekening en jaarverslag 2022 en 2023

Standaardformulier publicatieplicht Fondsenwervende organisaties Download