Huisregels

Huisregels Musica Mundo Festival

Huisregels Musica Mundo

 • Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zullen de drugs in beslag worden genomen.
 • Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te bezitten.
 • Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd en zal je worden overgedragen aan de politie.
 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het evenemententerrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.
 • Het is verboden om het evenemententerrein met het volgende te betreden:
  Softdrugs, harddrugs, (sterk alcoholische) dranken, glaswerk.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 • Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het evenemententerrein te beklimmen. Tevens is het niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenemententerrein mee te nemen.
 • Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein en worden derhalve niet toegelaten.
 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
 • Op het evenemententerrein zal harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.
 • Het programma is onder voorbehoud. Er zal te allen tijde worden geprobeerd een vervangende act van hetzelfde niveau met een gelijksoortige muziekstijl te programmeren.
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Vrijwilligers dan wel medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
 • Het evenement vindt plaats op het Lieve Vrouwekerkhof te Amersfoort. Hier geldt het NIX18 beleid. De ondernemers dragen de verantwoordelijkheid voor het niet schenken van alcohol aan gasten jonger dan 18 jaar.
 • De organisatie streeft ernaar Musica Mundo Festival tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben.
 • Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies zijn verboden.
 • Het festival vindt plaats op een prachtig terrein en dat willen we natuurlijk graag zo houden. We werken met een circulair bekersysteem van rPET softcups waarbij de gebruikte drinkbekers hoogwaardig gerecycled worden tot nieuwe bekers. De single-use bekers moeten wel schoon en zorgvuldig ingezameld worden: daarom vragen we jou om de gebruikte bekers terug te brengen naar de bar. Voor het overig afval zijn er recycle-stations.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.